Kucharka Zen

Wpis

czwartek, 29 czerwca 2017

O polskich pisarzach

"Filip Springer, Łukasz Orbitowski, and Joanna Bator are inheritors not only of the Cold War’s conflicts, but also of the accelerated westward push Poland made after 1989. Theirs is a generation that jumped over from living in a closed police state to being free to visit New York and Paris—and discover how little their post-Soviet currency and education could buy them there. Theirs is also a generation that saw economic inequality increase vertiginously within Poland itself, as some professions—and indeed, some individual temperaments—adapted to capitalism much more easily than others, in a way that neither the old communist ideologies nor the new capitalist ones could quite account for. Coming down from an early intoxication with capitalism, this generation of writers has adopted narrative modes that are at once deeply historical and deeply speculative. Fantasy and dystopia offer them means of burrowing into the contradictions of their country’s economic and cultural condition."

Marta Figlerowicz. Boston Review, "The Dystopia Next Door"

"Filip Springer, Łukasz Orbitowski i Joanna Bator odziedziczyli nie tylko konflikty Zimnej Wojny, ale również przyspieszone pchnięcie na Zachód, które wykonała Polska po 1989 roku. Ich pokolenie przeskoczyło z życia w zamkniętym państwie policyjnym w wolność odwiedzania Nowego Jorku i Paryża - tylko po to, żeby odkryć jak mało da się tam kupić za ich postsowiecką walutę i zdobyć swoją postkomunistyczną edukacją. To również pokolenie, które doświadczyło oszałamiającego skoku nierówności społecznych i ekonomicznych w samej Polsce, kiedy pewne grupy zawodowe - a nawet typy osobowości - przystosowały się do kapitalistycznej rzeczywistości dużo łatwiej niż inne, w sposób niewytłumaczalny ani przez stare komunistyczne, ani przez nowe kapitalistyczne ideologie. To pokolenie pisarzy, które trzeźwieje po wcześniejszym zachłyśnięciu kapitalizmem, a teraz przyjmuje jednocześnie głęboko historyczny i głęboko spekulatywny sposób pisania. Fantastyka i dystopia pozwalają im dokopać się do fundamentalnych sprzeczności ekonomicznego i kulturowego stanu własnego narodu."

http://bostonreview.net/literature-culture/marta-figlerowicz-dystopia-next-door

http://zenq.blox.pl / http://krzywerysunki.blox.pl / FB - ZenQ

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
zdrowiej
Czas publikacji:
czwartek, 29 czerwca 2017 15:26

Polecane wpisy

  • Delikatność

    Przyglądam się ostatnio delikatności. To nie jest łatwe, bo od paru dekad spieszę się dokądś i piętrzę zadania i udowadniam i staram się i napinam i ścigam. Cza

  • Podmiotowość

    Skończyłam właśnie czytać książkę o Marii Montessori i jej metodzie pedagogicznej, która zakłada, że dzieci mają naturalny i bardzo silny instynkt uczenia się,

  • Czereśnie

    krzywerysunki.blox.pl